Events

  • Opening Workshop (Parma, 17-20 September 2019)
  • Summer School (Scotland, summer 2020)
  • Progress Workshop (Dublin, fall/winter 2020)
  • Summer School (Madrid, summer 2021)
  • Progress Workshop (Odense, spring 2022)
  • International Conference (Berlin, fall 2022)